Work from Home ยังไงให้งานออกมาดี แม้ไม่เข้าออฟฟิศ

  • วางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายเลยว่าวันนี้จะทำอะไรบ้าง ใช้เวลามากน้อยแค่ไหน แล้วบังคับตัวเองให้ทำตามแผน แต่ต้องไม่ลืมที่จะหาเวลาพักผ่อนระหว่างวันด้วย
  • กำจัดสิ่งต่าง ๆ ที่จะรบกวนสมาธิการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากโทรทัศน์ เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ การเล่น Social Media รวมทั้งพูดคุยกับคนในบ้านให้ชัดเจนว่าคุณต้องการเวลาในการทำงานช่วงไหนบ้าง
  • จัดการตัวเองและสถานที่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน ไม่นั่งทำงานในทั้งที่อยู่ในชุดนอน รวมไปถึงหาพื้นที่สำหรับทำงานให้เป็นสัดส่วน และหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นที่ที่คนในบ้านมักจะมาอยู่รวมกัน
  • ควร Feedback งานกันอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาในการไม่เข้าใจกัน