5 เทคนิคสัมภาษณ์งานยังไงไม่ให้ถูกต่อเงินเดือน

  • อย่าเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองด้วยการลาออกก่อนได้งานใหม่ เพราะนายจ้างทั่วไปให้เครดิตกับผู้สมัครที่มีงานทำมากกว่า
  • ทำเหมือนคนมีทางเลือก นายจ้างจะคิดว่าเราไม่ใช่ของตายที่สามารถกดเงินเดือนได้
  • บอกเล่าที่มาของจำนวนเงิน โดยพูดถึงประสบการณ์การทำงานหรือความสามารถที่นำมาพัฒนาองค์กรได้
  • ถ้าโดนต่อรองเงินเดือน ควรหนักแน่น และมองผลประโยชน์ตัวเองมาเป็นอันดับแรก
  • ถ้าเงินที่ได้ไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย และความสามารถ ให้เลือกปฏิเสธออกไป แต่ถ้าอยากได้งานนี้จริง ๆ ก็ลองถามถึงโอกาสปรับเงินเดือนหลังผ่านโปร