เปิดประตูบานสุดท้ายที่ชื่อว่า การสัมภาษณ์ ให้ถูกวิธี

  • ศึกษาข้อมูลบริษัทที่จะสมัคร และหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง
  • เตรียมคำถามที่ต้องการถามบริษัทเอาไว้ เช่น คำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือบริษัท 
  • ฟังคำถามจากผู้สัมภาษณ์ให้ครบถ้วน ตอบคำถามทุกอย่างอย่างจริงใจและมีเหตุผลสนับสนุนเสมอ
  • อย่าพูดถึงจุดด้อยของตัวเองมากเกินจำเป็น หากจำเป็นต้องพูดให้อธิบายเพิ่มเติมว่าจะพัฒนาและแก้ไขอย่างไร
  • อย่าพูดโกหก หรือตอบรับว่าทำได้ทุกอย่างทั้งที่ไม่สามารถทำได้ ควรให้เหตุผลไปตามความจริง เพราะการโกหกอาจจะทำความน่าเชื่อถือทั้งหมดของเรา
  • อย่าพาคนอื่นไปรอที่บริษัทขณะสัมภาษณ์ เพราะจะทำให้เราดูไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีวุฒิภาวะ