วิธีการสร้างสมาธิในการทำงานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือบริษัทก็ทำได้

  • การช่วยงานคนอื่นเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าหากเรามีงานสำคัญที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ ก็ต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็น อย่าฝืนช่วยงานคนอื่นโดยที่งานตัวเองยังไม่เสร็จ
  • ถ้ารู้สึกไม่มีสมาธิหรือล้าจากการทำงานระหว่างวัน ให้หาเวลาพักสัก 5-15 นาที
  • อย่าทำงานหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียว ให้ทำงานให้เสร็จทีละอย่าง หรือถ้าเป็นคนเบื่อง่าย ไม่ชอบทำงานเดิมนาน ๆ ก็อาจจะทำตารางกำหนดเวลาทำงานแต่ละอย่างให้ชัดเจน
  • ถ้ามีงานที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันก็ให้จัดตารางการทำงานให้เหมือนเดิมทุก ๆ วัน จนเคยชิน
  • ลดโอกาสที่จะถูกรบกวนจากคนอื่น ๆ เช่น ใส่หูฟังเปิดเพลงเบา ๆ ออกจากโปรแกรมแชทต่าง ๆ หรืออาจจะย้ายที่นั่งทำงานไปนั่งในที่ที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว
  • ฝึกการควบคุมตัวเอง ไม่ให้วอกแวกไปกับสิ่งรบกวนต่าง ๆ อาจฝึกโดยการหัดกำหนดลมหายใจ เล่นโยคะ หรือนั่งสมาธิ