พนักงานอย่างเราควรทำยังไง ให้ร่วมงานกับหัวหน้าคนใหม่ได้อย่างดี

  • สังเกตว่าหัวหน้าของเรามีนิสัยการทำงานอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้วางแผนการปรับตัวของเราได้ง่ายขึ้น
  • เปิดใจเรียนรู้แนวคิดและการทำงานของหัวหน้าคนใหม่ และเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือ โดยไม่ต้องเอาเขาไปเปรียบเทียบกับหัวหน้าคนเก่า
  • คุยกับหัวหน้าให้ชัดเจนถึงความคาดหวังที่เขามีต่อเราและเรากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรในการทำงาน เพื่อจะได้วางแผนการทำงานให้ออกมาดีที่สุด และแสดงให้เขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ