นักศึกษาจบใหม่ควรใส่อะไรใน Portfolio

  • กิจกรรมขณะเรียนจะแสดงให้องค์กรเห็นว่าเรามีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน
  • รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่เราภูมิใจที่สุดก็สามารถเอามานำเสนอได้ และจะทำให้องค์กรเห็นว่าเรามีทักษะความสามารถที่เหมาะสมแค่ไหน 
  • กิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่แสดงให้องค์กรเห็นว่าเราชอบหรือให้คุณค่ากับอะไรมากเป็นพิเศษ และเขาจะได้เห็นตัวตนจริง ๆ ของเราอีกด้วย
  • ประสบการณ์จากตอนฝึกงาน เอกสารรับรอง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน หรือการทำงานพาร์ทไทม์ ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ว่าเรามีความพร้อมและความกระตือรือร้นที่จะเข้าสู่โลกการทำงานแค่ไหน
  • สิ่งที่สนใจนอกเหนือการเรียน หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่แตกต่างจากคนทั่วไป หรืองานอดิเรกที่ส่งเสริมเราในสายงานที่สมัคร ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้นได้